Papežská misijní díla (PMD) jsou křesťanskou organizací hrající podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování. Zaměřují se zejména na děti a systematicky pečují o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat. Ačkoliv jsou PMD primárně organizací katolické církve, respektují autonomii a identitu všech místních komunit a pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost… Umožňují, aby tradice a zvyky domorodců byly darem a inspirací pro budování škol, dětských domovů apod.

Aktuálně PMD financuje 85 projektů ve 13 zemích na třech kontinentech a pomáhá více než 90 tisícům dětí.

Země a oblasti, kam jsou posílány finance můžete nalézt na této mapce:

MISSIOmapa2022VELKY-scaled

Papežská misijní díla dětí (PMDD) jsou organizací spadající pod PMD. Heslem organizace je „Děti pomáhají dětem“, což v praxi znamená, že na celosvětové rovině povzbuzuje samotné děti ke starosti o chudé a potřebné. Dnes je Papežské misijní dílo dětí přítomno v cca 130 zemích světa. Jsou do něho aktivně zapojeny i děti z rozvojových zemí, které se snaží pomáhat a být užiteční i přes svou špatnou finanční situaci. Skrze téměř 3 500 projektů Papežských misijních děl dětí je financována pomoc pro více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu s dětmi a další.

Děti se scházejí v tzv. Misijních klubkách, jejichž cílem je seznamovat nejmladší s problematikou rozvojových zemí a zároveň se aktivně zapojit tam, kde je třeba. Děti na schůzkách vyrábějí drobnosti, jejichž prodejem získávají peníze na pomoc chudým.

Společně ale také hrají hry, jezdí na výlety a učí se, jak být užitečný i tady, v Čechách.

V případě zájmu více informací na: www.missio.cz