Sedmý ročník

Sedmý ročník Plesu pro tebe se konal 23. 11. 2019 a jeho výtěžek šel na podporu vzdělávání a léčby dětí v Malawi.

V letech 2020 a 2021 se bohužel ples konat nemohl z důvodu epidemiologických opatření.

Šestý ročník

Pro rok 2018 byly jako hlavní země pomoci PMD zvoleny Filipíny, konkrétně vzdělání dětí. Na jejich podporu šel i výtěžek šestého ročníku Plesu pro tebe, který proběhl 24. 11. 2018.

Článek v orlickém deníku

Pátý ročník:

Pátý ročník plesu proběhl v Kulturním domě Ústí nad Orlicí a výtěžek podpořil vzdělání děti v Tanzánii. Ta byla pro rok 2017 vybrána jako hlavní země pomoci PMD.

Článek v orlickém deníku

Čtvrtý ročník:

Čtvrtý ročník se uskutečnil opět v Kulturním domě Ústí nad Orlicí a jeho výtěžek ve výši 59 tisíc podpoří chudé děti v Bangladéši, která byla vybrána jako hlavní země pomoci PMD pro rok 2016.

Článek v orlickém deníku

Třetí ročník:

Třetí ročník plesu, který se uskutečnil již v Kulturním domě Ústí nad Orlicí, podpořil děti ulice na Filipínách z oblasti Lipa. Výtěžek plesu a dalších aktivit, který činil 48 tisíc, byl využit zejména na náklady na jídlo, léky, studijní materiál, oblečení, materiál pro katechety a hry pro 550 dětí.

Článek v Orlickém deníku

Druhý ročník:

Druhý ročník Plesu pro Tebe podpořil celými 35 tisíci Primární a sekundární vzdělávání v Keňské oblasti Mombassa. Společnost je vzhledem k polosuchým klimatickým podmínkám velmi chudá. Rodiny nemají nejen na školní výdaje, ale ani na obživu pro sebe a své nejbližší. My jsme peníze zaslali na projekt podpory školního vzdělání, jelikož děti jsou budoucností a jejich samostanost cestou z chudoby.

Článek v Orlickém deníku

První ročník:

První ples se uskutečnil v roce 2013, který částkou 43 tisíc podpořil dětský domov Dona Bosca. Z příspěvku PMD se částečně hradí náklady na ubytování, stravu, jídlo, vzdělávání, oblečení, léky a provoz domova. V sirotčinci je v současné době 76 děti pocházejí většinou z venkovských oblastí.